Projektowanie logo

L

Logo firmowe

Tworzymy bardzo dobre loga. Przyjemne i łatwo przyswajalne dla oka. Takie które pamiętamy i kojarzymy z marką. Dzięki naszemu doświadczeniu masz pewność, że Twój logotyp firmy pomoże w tworzeniu wysokiej pozycji na rynku oraz uzyskaniu efektu skutecznej identyfikacji wizualnej. Działamy z kreatywnością oraz niezwykłą precyzją, dlatego nasze projekty logotypu są unikalne, a także łatwo rozpoznawalne, przez co pozostają w świadomości konsumenta.

Duże doświadczenie, ogromna wiedza i wyczucie

Pon­ad­cza­sowe logo­typy które tworzymy są bar­dzo pro­ste i zaw­ier­ają małą liczbę kolo­rów. Paradok­sal­nie stworze­nie takiego znaku wymaga ogrom­nej wie­dzy i doświad­czenia, oraz zabiera zde­cy­dowanie wię­cej czasu niż opra­cow­anie logo­typu, który jest efek­cia­rski i zupeł­nie nie efek­ty­wny.

1
250zł  – Projekt graficzny logo (w cenie 3 różne koncepcje)
2
2000zł – logo z zaawansowaną księgą znaku i szczegółowym opisem 
KI